Policijski službenici Policijske uprave Prijedor započeli su sa realizacijom republičke akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ koja se sprovodi u periodu od 25. avgusta do 24. septembra sa ciljem što bezbjednijeg učešća školske djece u saobraćaju.

Povodom početka školske godine, u prostorijama Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Prijedoru, danas je održan radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Policijske uprave Prijedor, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Prijedora, Auto-moto društva, Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Prijedora, Preduzeća za građenje, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor i Udruženja autobuskih prevoznika regije Prijedor.

Na sastanku subjekata koji učestvuju u sprovođenju mjera zaštite djece školskog uzrasta u saobraćaju razmatrane su planirane zajedničke aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se očuvao postignuti stepen bezbjednosti djece u saobraćaju i unaprijedila saradnja subjekata usmjerenih na realizaciju ovih aktivnosti. Poseban akcenat planiranih mjera stavljen je na zaštitu bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju koji po prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju na putu do škole.

Akcija „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ realizovaće se kroz sagledavanje pristupnih saobraćajnica u blizini školskih ustanova, organizovanje edukativnih predavanja za učenike na temu pravilnog učešća pješaka i biciklista u saobraćaju i kroz pojačano prisustvo policijskih službenika u blizini škola i na putnim pravcima na kojima će se kretati veći broj djece. U zonama škola i na pristupnim putnim komunikacijama vršiće se pojačana kontrola saobraćaja sa akcentom na odnos vozač-pješak, ali i na druge prekršaje koji mogu uticati na bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, a posebno djece.

O pozitivnim rezultatima redovnih sastanaka subjekata i realizovanja akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ u pogledu bezbjednosti školske djece u saobraćaju, govori i podatak da u proteklih nekoliko godina na području prijedorske regije nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala djeca školskog uzrasta na putu do škole i od škole do kuće.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače da kretanje svojih vozila prilagode potrebama djece koja učestvuju u saobraćaju, naročito kada se nalaze u blizini školskih ustanova, a roditelje podsjećamo na njihovu odgovornost u pogledu bezbjednog kretanja djece u saobraćaju, te ih pozivamo da svojim primjerom utiču na formiranje pozitivnih stavova kod prvačića.

PU Prijedor