Skupština grada Prijedora sutra će nastaviti sjednicu na čijem dnevnom redu su odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta, kao i o programu mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti.

Pred odbornicima će biti i program i plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije.

Na dnevnom redu su konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada, javni poziv za imenovanje dva člana školskih odbora, imenovanje komisije za mlade, popunjavanje odbora za žalbe, odgađanje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, visina i utrošak boravišne takse i izvještaj o radu Fondacije za razvoj.

Skupština će se upoznati i o informacijama o realizaciji budžetskih sredstava za poljoprivredu i preduzetništvo i i o realizaciji subvencija za korisnike vodnih usluga.

Nastavak sjednice, koja je počela 25. februara, zakazan je za 10.00 časova.

SRNA