Napretka društva ma kako ono bilo organizovano nema bez kulture. Svaki narod bilježio je uspon na civilizacijskoj ljestvici onda i samo onda ako je razvijao i njegovao svoju kulturu i njene institucije. Jačanjem postojećih i izgradnjom novih institucija kulture nastojaćemo da stvorimo nužne preduslove svakovrsnog napretka našeg društva.

Kultura je po nama temelj društva i trajni zalog za budućnost na kojima se izdiže moderna civilizacija. Želimo da unaprijedimo djelovanje u ovom pravcu i da ponudimo ono najbolje što imamo u domenima očuvanja i izgradnje kako vlastitog, nacionalnog, tako i evropskog identiteta. Nastojaćemo da proširimo postojeće kapacitete institucionalnog djelovanja u kulturi tamo gdje oni postoje, istovremeno vodeći računa da se osnujuju i pokrenu oni kapaciteti koji nedostaju.

U sistemu razvoja i unapređenja kulture vidimo resurs koji omogućava ne samo radna mjesta, već omogućava ukupan napredak Prijedora, tim prije što se na ovaj način pospješuje i u velikoj mjeri unapređuje njegova turistička ponuda.

U Prijedoru djeluje nekoliko institucija kulture:
– Pozorište Prijedor,
– Galerija „Sreten Stojanović“
– Kino „Kozara“ u čijem je sastavu „Ljetna bašta“
– Biblioteka „Ćirilo i Metodije“
– Muzej Kozare
– Muzička škola „Savo Balaban“
– Gradska čitaonica
– Spomen kuća porodice Stojanović

U prethodnom periodu grad je značajno doprinio svojim programskim i materijalnim djelovanjem razvoj i unapređenje rada ovih ustanova.

Poseban značaj posvetićemo kulturno-umjetničkom amaterizmu koji omogućava ljudima kojima kultura i umjetnost nije profesija da se kreativno izražavaju, a širem stanovništvu da učestvuje u kulturnom životu i stvaralaštvu prije svega u svojim sredinama. Tražićemo sistemsko rješenje za tu oblast kulturnog stvaralaštva.

Važnost kulturno-umjetničkog stvaralaštva je bar trostruka: priredbe amatera su gotovo jedini način da stanovništvo posebno u ruralnim oblastima bilo aktivno bilo pasivno učestvuje u kulturnom životu te zadovoljava svoje kulturne potrebe; takođe, pružajući mogućnost učestvovanja, kulturno umjetnički amaterizam jača civilno društvo i pojačava međuresorno povezivanje; najzad, kulturno umjetnički amaterizam je od izuzetne važnosti za njegovanje i razvijanje nacionalnog i kulturnog identiteta.

U naredne četiri godine nastavićemo sa daljim ulaganjem u razvoj kulturnih institucija i kulture uopšte. Značajnu pažnju ćemo posvetiti amaterskim kulturnim društvima sa željom da unaprijedimo njihove ciljeve i svrhu postojanja. Biće to osmišljen proces u saradnji sa kulturnim radnicima i njihovom vizijom razvoja kulture u Prijedoru naravno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Nastavljamo, Za ljude i život Prijedora
Dragutin Rodić