GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 29.10.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora donosi sljedeće

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 118 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 293 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 25 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom -u kućnoj izolaciji je 214 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 2863 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 26 lica od kojih su 17 lica iz Prijedora, 6 lica iz Novog Grada i po jedno lice iz Kozarske Dubice, Oštre Luke i Sanskog Mosta. Takođe na COVID odjeljenju ove zdravstvene ustanove je smješteno 8 lica koja su u izolaciji zbog prisutnih simptoma COVID oboljenja za koja još nije potvrđen pozitivan test na novi virus korona.

2. Dana 26.10.2020.godine od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave jedinicama lokalne samouprave upućena je instrukcija o organizaciji rada i poštivanju mjera zaštite zdravlja zaposlenih radnika u organima jedinica lokalne samouprave. Takođe je od strane ovog ministarstva upućeno upozorenje o striktnom postupanju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i povećanju broja komunalno inspekcijskih nadzora nad poštivanjem propisanih mjera, a posebno u dane vikenda.

3. Na bazi analize epidemiološke situacije u osnovnim i srednjim školama na području grada Prijedora Gradski štab za vanredne situacije konstatuje da je epidemiološka situacija u osnovnim i srednjim školama zadovoljavajuća, te da je neophodno kontinuirano preduzimati neophodne mere radi efikasnog sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona kod učenika i nastavnika.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave da intenziviraju aktivnosti i vrše pojačane kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situcije.

2. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

3. Obavezuje se Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor da kontinuirano prati epidemiološku situaciju u osnovnim i srednjim školama i preduzima potrebne epidemiološke mjere , te da o stanju i potrebnim mjerama blagovremeno informiše Gradski štab za vanredne situacije.

4. Obavezuju se sva javna preduzeća, institucije i pravna lica da se u potpunosti pridržavaju uputstva Instituta za javno zdravstvo o obaveznom preduzimanju higijensko – epidemioloških mjera, a prije svega da vrše redovnu i pravilnu dezinfekciju prostorija u kojima obavljaju radne zadatke

5. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-86/20
Datum: 29.10.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković