GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 20.10.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 74 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona . Do sada se 245 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 22 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 119 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 2696 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 11 lica od kojih su 10 lica iz Prijedora i jedno lice iz Oštre Luke.

2. JZU Dom zdravlja Prijedor i Bolnica “Dr Mladen Stojanović” su organizovale svoj rad i preduzimaju zdravstvene i epidemiološke mjere radi zaštite zdravlja stanovništva u skladu sa epidemiološkom situacijom na području grada Prijedora i u skladu sa zaključcima Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije kao i sa preporukama i uputstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

3. Dana 16.10.2020.godine od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske Gradskom štabu za vanredne situacije dostavljeno je obavještenje kojim se konstatuje pogoršanje epidemiološke situacije u mjesecu oktobru sa prijedlogom da se u lokalnim zajednicama gdje se bilježi pogoršanje epidemiloške situacije donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere koje važe za cijelu Republiku Srpsku.Ovim aktom su predložene i mjere koje je potrebno uzeti u razmartanje prilikom analize razloga koji dovode do pogoršanja epidemiološke situacije.

4. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.U cilju prevencije širenja virusa korona SARS – CoV-2 i COVID – 19 bolesti na teritoriji grada Prijedora i zaštite i spasavanja stanovništva do 16.novembra 2020. godine zabranjuju se organizovana okupljanja u grupama većim od 10 lica.

2. Na području Grada Prijedora se zabranjuje muzika uživo u ugostiteljskim objaktima i objektima za hranu i piće.

3.Obavezuju se stanovnici na području grada Prijedora da obavezno nose maske i na otvorenom prostoru radi sprovođenja mjera pojačane zaštite od širenja novog virusa korona.

4.Obavezuju se sva pravna lica i javne ustanove koje vrše određene usluge građanima da odrede minimalan broj osoba koje mogu borviti u prostorijama u kojima građani čekaju određene usluge, te da sprovedu mjere u cilju održavanja fizičke distance između građana.

5. Obavezuju se svi pravni subjekti da razmotre mogućnost da u skladu sa radnim procesima odrede klizno radno vrijeme u cilju izbjegavanja gužvi u javnom prevozu i prilikom ulaska ili izlaska u poslovne prostorije ili iz poslovnih prostorija te da sprovedu mjeru obaveznog korištenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru kako za posjetioce tako i zaposlene.

6. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave intenziviraju aktivnosti i vrše pojačane kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

Pojačane mjere kontrole i sankcija usmjeriti na pojedince koji se ponašaju suprotno propisanim mjerama kao i prema pravnim licima koji svjesno propuštaju preduzimanje mjera za suzbijanje širenja virusa.

7.Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora:
– da prilikom organizovanja privatnih okupljanja (slave, rođendani i sl.) maksimalno redukuju broj prisutnih i da te manifestacije obavljaju u užem krugu porodice.
– da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.
– da lica sa utvrđenim pozitivnim testom na novi virus korona Higijensko epidemiološkoj službi Doma zdravlja Prijedor obavezno prijavljuju sve kontakte, kako bi se od strane ove službe preduzele adekvatne mjere zdravstvenog nadzora i zaštite od širenja novog virusa korona.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-84/20
Datum: 20.10.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković