Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv:

-Prpoš Ostoje, zv. ”Oće”, rođenog 1952. godine u Prijedoru, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, postupao suprotno zakonima u BiH kao i članu 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem kojim se dopunjuje Konvencija UN-a protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, tako što je na području Prijedora preuzeo državljane Sirije, za koje je znao da se radi o krijumčarenim osobama koje ne ispunjavaju uslove za zakonit boravak i kretanje u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da ih preveze na područje Bihaća, radi daljeg odlaska prema zemljama EU.

U izvršenju krivičnog djela optuženi je otkriven i spriječen od strane policijskih službenika MUP-a USK Bihać koji su zaustavili vozilo kojim je upravljao, otkrili ilegalne migrante koje su predali Službi za poslove sa strancima BiH, a od optuženog uzeli novac koji je prethodno dobio od krijumčarenih osoba.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. KZ-a BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine