GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora u poslednja 24 časa registrovano je 6 novih slučajeva sa pozitivnim testom na korona virus. Trenutno je 38 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 50 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 12 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 106 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1961 lice.
U JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja smješteno je 29 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih je 10 lica iz Kostajnice, 16 lica iz Prijedora, 2 lica iz Kozarske Dubice i 1 lice iz Novog Grada.
2. Dana 23.06.2020. godine Republiki štab za vanredne situacije donio je Zaključak br.45-1/20 o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, kojim se u cilju prevencije širenja virusa korona i zaštite i spasavanja stanovništva do 06.07.2020. godine zabranjuju sva javna okupljanja, u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, ograničava radno vrijeme ugostiteljskim objektima i ugostiteljskim objektima za smještaj od 06,00 do 23,00 časa i do 30.06.2020. godine zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, osim za slijedeće sportove bez prisustva publike: atletika, biciklizam, bodibilding, vazduhoplovstvo, kajak, kanu, rafting, stoni tenis, streljaštvo, tenis, auto moto sport, gimnastika, planinarstvo, badminton, veslanje, sportovi podvodnih aktivnosti, sportski ribolov, konjički sport, streličarstvo,golf, dizanje tegova, jedrenja i triatlon.
Ovim zaključkom su Republički organi uprave i organi jedinice lokalne samouprave obavezani da organizuju rad tako da ograniče broj osoba koje mogu da uđu i borave u prostorijama organa, održavaju rastojanje između građana od najmanje 2 metra i preduzmu mjere dezinfekcije i pojačane higijene.
3. Dana 08.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.45-2/20 kojim se do 06.07.2020. godine produžava primjena zaključka o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i javnih zdravstvenih ustanova- bolnica u obaveznom sprovođenju mjera reagovanja na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona, kojim se ove ustanove obavezuju da sa svojih 75% kapaciteta organizuju rad specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti.
4. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke
1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera zaštite utvrđenih zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br. 42-3/20 od 23.06.2020. godine kojim se zabranjuju javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, ograničava rad ugostiteljskih objekata, zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i određuju uslovi za rad organa i subjekata koji vrše javna ovlaštenja.
2. Obavezuju se JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor da se u potpunosti pridržava Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br.45-2/20 od 23.06.2020. godine kojim su utvrđene obaveze ove ustanove u sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona i da sa svojih 75% kapaciteta organizuje rad specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti.
3. Obavezuju se svi subjekti kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti da svoj rad organizuju uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje i širenje COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
Posebno se obavezuju ustanove za predškolsko vaspitanje i domovi za zbrinjavanje starih lica da pri obavljanju svoje djelatnosti u potpunosti poštuju higijensko – epidemiološke i zdravstvene mjere.
4. Obavezuju se kontrolni i nadzorni organi na području grada Prijedora da vrše intenzivnu kontrolu subjekata kojima je odobreno obavljanje djelatnosti u cilju obaveznog sprovođenja mjera propisanih u Uputstvu JZU ” Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja virusa korona na radnom mjestu sa posebno pojačanim nadzorom u ustanovama za predškolsko vaspitanje i domovima za zbrinjavanje starih lica.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-67/20
Datum: 25.06.2020. godine
KOMANDANT
Milenko Đaković