Materijalno ugroženim licima starijim od 65 godina i manjem broju lica mlađih od 65 godina koja su u izrazito teškoj materijalnoj situaciji danas je uručeno 250 paketa pomoći koje je obezbijedio grad Prijedor uz pomoć organizacije Katolička služba za pomoć (CRS).

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je CRS iskazao volju da pomogne, a da su korisnike pomoći preporučili prijedorski Centar za socijalni rad, organizacija “Hljeb života”, savjeti mjesnih zajednica i Gradska uprava Prijedor, te da se 134 paketa namirnica, higijene i sredstava za dezinfekciju dijele u Prijedoru, a 116 u LJubiji.

“CRS se pridružio svim aktivnostima koje je vodio grad, a koje je pomagala i Vlada Republike Srpske preko naših humanitarnih organizacija `Hljeb života`, `Optimisti` i Crveni krst. Zahvaljujemo CRS-u što se priključuje gradu u misiji pomaganja ljudima koji su u posebno teškom stanju”, izjavio je Đaković novinarima.

Milica Marić jedan je od stanovnika zgrade socijalnog neprofitnog stanovanja u Prijedoru, izgrađene u programu Regionalnog stambenog zbrinjavanja.

“Hvala gradu i svima koji pomažu”, rekla je Marićeva, čiji muž je nepokretan i bez obje noge, a žive u četvoročlanom domaćinstvu gdje svi imaju neka oboljenja.

Grad Prijedor se prijavio za projekat “Hitna asistencija za starije osobe”, koji je odobrila organizacija CRS Sarajevo, a podržala organizacija “Start netvork”.

SRNA