Štab za vanredne situacije grada Prijedora obavezao je danas sva pravna lica, preduzetnike i fizička lica na području grada da se u potpunosti pridržavaju obaveza utvrđenih zaključcima Republičkog i Gradskog štaba.

“Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim prestaje da važi zaključak kojim su zaduženi poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj da u svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu stvari izdaju potvrde o njihovom angažovanju”, navodi se u saopštenju nakon sjednice gradskog Štaba za vanredne situacije.

Tim za dezinfekciju izvršio je juče sedmičnu dezinfekciju objekata javnih ustanova.

SRNA