srna-kozara-drzavni sluzbenici (1)Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je danas da je neophodno utvrditi kriterijume za vrednovanje rada državnih službenika kojima će se dobiti ne subjektivni, nego objektivni i mjerljivi pokazatelji stepena složenosti radnih mjesta.

“Umijeće poslodavca je da procijeni koje radno mjesto i koji profil odgovaraju i koji će dati najbolje rezultate”, rekla je Rešićeva u obraćanju učesnicima radionice o analitičkoj procjeni radnih mjesta, koja se održava na Kozari, u okviru projekta “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi”.

Ona je podsjetila da su reforme javne uprave u Srpskoj počele 2008. godine, da su prvi put doneseni zakoni o platama i o državnim službenicima i navela da je analitička procjena radnih mjesta korak dalje u toj reformi.

“Sve ovo radimo s ciljem što kvalitetnije javne uprave i da građanima obezbijedimo što efikasniju uslugu koja će koštati što manje novca”, dodala je Rešićeva.

srna-kozara-drzavni sluzbenici (2)Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac rekao je da je jedna od manjkavosti sadašnjih zakonskih rješenja to što se radno mjesto valorizuje po stepenu stručne spreme, a ne po složenosti poslova i kvalitetu rada, i da zbog toga sindikat odavno zagovara analitičku procjenu radnih mjesta.

“Svako radno mjesto je različito i po nečemu specifično i zato je potrebna analitička procjena radnih mjesta, a na osnovu nje i plate. Mi sada imamo ista primanja i za manje i za više složene poslove”, dodao je Vrhovac.

Ključni pravni ekspert projekta Aleksandra Rabrenović rekla je da se analitička procjena radnih mjesta prvi put radi u BiH i da je riječ o jednom vrlo naprednom sistemu.

Projekat “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi” Evropska unija finansira sa dva miliona maraka iz pretpristupnih fondova.

Projekat se provodi od januara 2014. do januara 2016. godine, a ključni korisnici projekta su ministarstva pravde BiH i FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srspke, agencije za državnu službu i državnu upravu BiH, FBiH i Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta.

SRNA