Organizator: Agencija PREDA-PD

Rok za prijavu: 04. Februar 2020.

Broj polaznika: 10 polaznika

Nivo učenja: Početni nivo. Nije ograničena vrstom i nivoom školovanja

Mjesto održavanja: Agencija PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb

Trajanje kursa: 40 časova (3 puta nedjeljno) u periodu Februar – Mart 2020

Termin: Poslijepodnevni i večernji

Naučite savremeni web dizajn, HTML5, CSS3 i Bootstrap kroz razvoj svojih web orjentisanih projekata

Opis
Nakon završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni za samostalno kreiranje semantički ispravnih HTML5 i CSS3 web stranica. Obuka će se realizovati i kroz upotrebu Bootstrap koja je open-source framework razvijen sa ciljem da omogući i olakša razvoj web formi (interface-a, tj. layout-a) kao i razvoj naprednih web komponenti. Polaznik će naučiti kako da koristi Bootstrap kao kolekciju razvijenih CSS i JavaScript alata i biblioteka.

Dijelovi kursa: HTML, CSS, JavaScript implementacija u HTML; Bootstrap

Predznanje i nastava
Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja, namijenjena je svima koji žele da naprave prve korake ka programiranju i dizajniranju Web prezentacija.

Do kraja kursa polaznici će završiti kompletnu web stranicu prilagođenu bilo kom računaru, tabletu i pametnom telefonu.

Ciljana grupa
-Mladi nezaposleni sa područja grada Prijedora
-Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti samostalni biznis ili pronaći zaposlenje u sektoru
-Radnici iz firmi registrovanih na području grada Prijedora, koje žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati
-Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada.

Obuka se sprovodi u okviru realizacije gradskih mjera podrške zapošljavanju. 70 % polaznika obuka moraju da budu iz redova nezaposlenih lica.

PRIJAVNI OBRAZAC

Želite li napredovati?
Zakoračite prema Vašoj karijeri i novim izazovima uz Prijedor HUB!
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

PREDA-PD