Metalna industrija Prijedor

Oblast: Ostalo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 28.12.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Metalna industrija Prijedor

Na osnovu Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16 i 66/18), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Metalne industrije d.o.o. Prijedor, broj: 1/15 od 05.01.2015. godine i Pravilnika o radu „Metalne industrije“ d.o.o. Prijedor, broj 726-1 od 20.03.2018. godine, generalni direktor Društva dana 19.11.2019. godine r a s p i s u j e

O G L A S
za prijem u radni odnos

1. Radnik na održavanju čistoće – čistačica, NK, KV ili SSS ……………..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu poslodavca, neophodne za zasnivanje radnog odnosa.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Svi zainteresovani mogu se javiti na sljedeće brojeve telefona nakon čega će dobiti detaljnije informacije: 052/ 232-551 i 052/ 232-511, javiti se lično u prostorije poslodavca ili putem e mail-a na: info@mip.rs.ba

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija