Omladinska banka Prijedor, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Gradom Prijedor objavljuje poziv za prijem novih članova i članica u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa.

Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:
1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
2) Učešća u raspodjeli fondova;
3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 15.11.2019. godine (do 23:59h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro