“Mila-tekstil” d.o.o.
Svale bb, 79101 Prijedor
Tel/fax: + 387 52 237-176
Tel: + 387 52 237-076
E-mail: mila-tekstil@poen.net

OGLAS
za prijem radnika

Primamo u radni odnos više krojača šivača.

Osnovni uslov; poznavanje rada na šivaćim mašinama.

Javiti se na telefon ili u društvo „Mila-tekstil” na Svalama – Prijedor od 7 do 15 časova.

Foto – ilustracija