Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić, za srijedu, 17. jula, zakazao je 26. sjednicu Skupštine grada Prijedora.

Na Dnevnom redu će se naći Dnevni red sa 19 tačaka od kojih je najzanimljivija ona o usvajanju I Rebalansa budžeta grada Prijedora za 2019. godinu,

1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju I Rebalansa budžeta grada Prijedora za 2019. godinu,
Izvjestilac: Biljana Malbašić, načelnica Odjeljenja za finansije;
3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana sportskog aerodroma „Urije“,
Izvjestilac: Mirjana Komljenović, načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje;
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radnička i Srpskih velikana – radni naziv „Sana B-1“,
Izvjestilac: Mirjana Komljenović, načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje;
5. Informacija o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2018. godinu,
Izvjestilac: Milenko Đaković, Gradonačelnik;
6. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2019. godinu,
Izvjestilac: Milenko Đaković, Gradonačelnik;
7. Informacija o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2018. godinu,
Izvjestilac: Milenko Đaković, Gradonačelnik;
8. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2019. godinu,
Izvjestilac: Milenko Đaković, Gradonačelnik;
9. Informacija o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2018. godini,
Izvjestilac: Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti;
10. Izvještaj o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca u 2018. godini,
Izvjestilac: Mišo Rodić, načelnik Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu;
11. Informacija o poslovanju privrednih društava na području grada Prijedora u 2018. godini,
Izvjestilac: Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;
12. Prijedlog Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini,
Izvjestilac: Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;
13. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Prijedora (2018-2020) za 2018. godinu,
Izvjestilac: Zinajda Hošić, šef Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem;
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU „Centar za socijalni rad Prijedor“ Prijedor.
Izvjestilac: Pavlović Dalibor, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja;
15. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove,
Izvjestilac: Milenko Đaković, Gradonačelnik;
16. Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2018. godini,
Izvjestilac: Milan Glamočanin, šef Odsjeka za mjesne zajednice;
17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Prijedor za 2018. godinu,
Izvjestilac: Zoran Basrak, zamjenik Pravobranioca Republike Srpske;
18. Izvještaj o procijenjenoj šteti na području grada Prijedora koja je uzrokovana pojavom poplava u mjesecu maju i junu 2019. godine
Izvjestilac: Milenko Đaković, Gradonačelnik;
19. Referati iz imovinsko – pravne oblasti,
Izvjestilac: Dijana Stojić, šef Odsjeka za imovinske poslove i evidenciju nekretnina

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com