Na Mrakovici se danas obilježava 77 godina od Bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša, u kojoj je ubijeno 40.000 civila, a 68.000 je zarobljeno i odvedeno u logore.

Obilježavanje 77 godina Bitke na Kozari organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, a najavljeno je prisustvo predsjednice Srpske Željke Cvijanović, ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duška Milunovića, saobraćaja i veza Neđe Trninića, ministarke uprave i lokalne samouprave Lejle Rešić, kao i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske

Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana, do proboja na jugozapadnom dijelu planine, 15 kilometara istočno od sela Međuvođe.

Na Kozari se oko 3.000 partizanskih boraca, koji su se našli u okruženju sa oko 80.000 civila – uglavnom žena, djece i staraca, borilo protiv 11.000 Nijemaca i 20.000 ustaša i domobrana.

Neprijateljski obruč je probilo oko 800 boraca, dok je oko 10.000 civila uspjelo izaći iz okruženja, a oko 68.000 je zarobljeno.

Zarobljeni civili su odmah likvidirani ili deportovani u hrvatske koncentracione logore Stara Gradiška i Јasenovac, a najveći broj njih je završio na stratišu Donja Gradina.

Manji broj zarobljenih civila je završio u njemačkim logorima na prisilnom radu, dok su zarobljeni partizani ubijeni na licu mjesta.

Na Kozari je od 10. juna do 15. jula 1942. godine stradalo 10.000 boraca i 40.000 civila.

Ova bitka, u kojoj su malobrojne partizanske jedinice branile narod u zbjegu, bila je značajna za cjelokupni partizanski pokret otpora jer je predstavljala primjer junaštva i odlučnosti boraca pred nadmoćnijim i dobro naoružanim neprijateljem.

RTRS