Za pet mjeseci ove godine, u Republici Srpskoj je po osnovu poreza na nepokretnosti prikupljeno 8,9 miliona KM, što je za tri odsto manje u odnosu na uporedni period.

Jedna od lokalnih zajednica u Srpskoj koja je prošle godine zabilježila manje prihoda od poreza na nepokretnosti, od očekivanog, je Prijedor. U budžetu ovog grada prihod od poreza na nepokretnosti lane je iznosio 1,6 miliona maraka, a planirano je bilo 2,4 miliona KM, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta za 2018. godinu.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da iz prijedorskog centra Poreske uprave RS ima informaciju da godišnje imaju oko 5.000 neuručenih računa, odnosno, da poštari u toliko slučajeva na naznačenim adresama ne nađu vlasnike imovine.

– Ima i slučajeva gdje korisnici imovine tvrde da nisu vlasnici nego podstanari, tako da je više faktora koji utiču na to da su prihodi manji od planiranih – naveo je Đaković.

Gradonačelnik Prijedora je podsetio da je ovaj grad u 2019. godini krenuo u izradu i uspostavu adresnog registra, i da je to proces koji bi trebalo da obuhvati sve i jedan objekat u sve i jednom naselju u Prijedoru.

Iz Poreske uprave RS nedavno su pozvali sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2019. godinu, kao i eventualno još neizmirene iznose za porez na nepokretnosti iz prethodnih godina.

– Propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna ove godine. Svim vlasnicima nepokretnosti u RS, koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos će biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate. Odmah po isteku zakonski propisanog roka za plaćanje ove obaveze, intenziviraćemo aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine, do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate – upozorili su iz PURS.

EuroBlic-srpskainfo.com