poreska uprava-prijedorPoreska uprava Republike Srpske pokrenula je određene restriktivne aktivnosti naplate poreza na nepokretnosti u smislu utuživanja i drugih mehanizama, izjavila je načelnik Odjeljenja za finansije grada Prijedora Biljana Malbašić.

“Očekujemo da će bar dio naših potraživanja biti naplaćen”, rekla je Malbašićeva novinarima u Prijedoru.

Ona je podsjetila da od ukupno prijavljenih 3,6 miliona KM poreza na nepokretnosti u Prijedoru za 2012. i 2013. godinu više od milion KM još nije naplaćeno.

“Prema izvještajima Poreske uprave postoji oko pet odsto obveznika poreza na imovinu koji se još nisu registrovali, a obaveze se utvrđuju od 2012. godine. Saradnjom Poreske uprave sa Republičkom geodetskom upravom i ostalim mjerama prinudne naplate očekujemo da će se u 2015. znatno povećati priliv ove vrste prihoda”, dodala je Malbašićeva.

Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je u više navrata ranije izjavljivao da Poreska uprava Republike Srpske na području grada Prijedora veoma malo radi na naplati poreza na nepokretnosti koji predstavlja važan izvor prihoda lokalnih zajednica.

Poreska uprava Republike Srpske u posljednje vrijeme redovno se oglašava u lokalnim sedmičnim novinama “Kozarski vjesnik” pozivajući poreske obveznike da svu nepokretnu imovinu prijave i da redovno plaćaju porez na tu imovinu.

Poresku stopu za porez na nepokretnosti za 2015. Skupština grada Prijedora utvrdila je u visini od 0,18 odsto, kao i prethodne dvije godine koliko je Zakon o porezu na nepokretnosti u primjeni.

SRNA