BG ENERGO-TIM
Proleterskih brigada 7
Prijedor
Tel: 052/237-354

Predmet: KONKURS

Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta:
1. Diplomirani ekonomista — pripravnik 1 izvršilac;
2. Diplomrani.inžinjer mašinstva — pripravnik 1 izvršilac;
3. Diplomirani inžinjer elektrotehnike — pripravnik 1 izvršilac;
4. Inžinjer hemijske tehnologije — pripravnik 1 izvršilac.

Uz prijavu za konkurs potrebno je dostaviti:
1.Biografiju — CV;
2.Diplomu o završenoj školi;
3. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Traženu dokumentaciju zainteresovani kandidati mogu dostaviti na sljedeću adresu: Proleterskih brigada 7, Prijedor.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani kanidati nas mogu kontaktirati na sledeći telefon: 052/237-354.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija