Rijeka Sana izlila se iz korita u Prijedoru preko puta hotela, a voda je prekrila teniske terene koji se nalaze uz samu obalu.

Takođe, Sana se izlila i lijevo do mosta u Tukovima.

Trenutni nivo Sane u Prijedoru je 470 centimetara, što je 50 centimetara iznad kritične tačke koja iznosi 420.

Sana i dalje raste i to deset centimetara po satu.

U naselju Gomjenica počelo je postavljanje vreća sa pijeskom radi sprečavanja izlivanja rijeke Gomjenice.

RTRS