RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Ne obazirite se na ono što priča jedna Vodolija ako znate da neće ništa uraditi po nekom za vas veoma bitnom pitanju. Moguće da ćete se naći u priličnoj …