rtrs-table sa imenima ulicaGradska komisija u Prijedoru utvrdila je nazive ulica u novim gradskim naseljima.

To je bilo neophodno uraditi jer su građani, a naročito poštari, muku mučili da pronađu određenu ulicu ili neku osobu.

Postavljeno je novih 200 tabli što će mještanima omogućiti lakše snalaženje.

Table sa nazivima ulica postavljene su i u naselju Janjića pumpa ćime su mještani zadovoljni.

Pogledajte prilog RTRS-a.