Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 02-32-9/18
Datum: 13.11.2018. godine

Na osnovu člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07), člana 82. stav. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora,donosi

ZAKLJUČAK
o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2018. godine

1.U srijedu 21. novembra 2018. godine, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (republički praznik), zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica, dužni su da organizuju rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihovih osnovnih djelatnosti, neophodnih za pružanje usluga građanima.

2.Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanje osnovnim životnim artiklima i drugim potrebama, u srijedu 21. novembra 2018. godine mogu da rade prodavnice sa prehrambenom robom, mesnice i ribarnice u vremenu od 07,00 do 13,00 časova.

3.Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, benzinske pumpe, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

4.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

www.prijedorgrad.org