Od 2002. do 2013. godine u Republici Srpskoj donesena su tri zakona o uređenju prostora i građenju, kojima je, između ostalog, regulisan način legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. Takvih objekata,...
više »