kv-legalizacijaOd 2002. do 2013. godine u Republici Srpskoj donesena su tri zakona o uređenju prostora i građenju, kojima je, između ostalog, regulisan način legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. Takvih objekata, prema procjenama, na prijedorskom području ima oko pet hiljada.

Najveći broj zahtjeva za legalizaciju, čak oko 2.500, podnesen je do 2011. godine, rekla je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Mirjana Komljenović:
– Od 2008. do 2014. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje u Gradskoj upravi Prijedora izdalo je 380 građevinskih dozvola, što znači da je toliki broj objekata legalizovan. U toku postupka izdavanja građevinske dozvole, nalazi se još oko 80 zahtjeva, tako da se očekuje da će biti izdano oko 450 građevinskih dozvola, odnosno biće legalizovano toliko objekata – rekla je Komljenovićeva.

U toku je postupak kompletiranja još oko 800 zahtjeva. Međutim, broj riješenih zahtjeva povrđuje da je procedura predviđena u prethodna dva zakona bila dosta komplikovana. Stoga se, u toku desetogodišnjeg perioda, pristupilo donošenju i trećeg zakona o uređenju prostora i građenju, koji je stupio na snagu u maju prošle godine. NJime je znatno pojednostavljen ovaj proces:

– Kroz jedno poglavlje, zapravo jednoobrazno, zakon je riješio način legalizacije u svim jedinicama lokalne samouprave, uz donošenje određenih podzakonskih akata, naročito uredbe koja uređuje uslove, obračun i način plaćanja naknada za legalizaciju. Za završene stambene i stambenoposlovne objekte, do 400 kvadrata, praktično jednim rješenjem: izdavanjem građevinske i upotrebne dozvole, rješavaju problem legalizacije – pojasnila je
Komljenovićeva.

Najnovijim zakonom, rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju produžen je do početka maja 2015. godine, a predviđene su i značajne olakšice u plaćanju naknada, pri čemu se za jednokratnu uplatu u gotovini dobija bonus od deset posto. Plaćanje se može odvijati i u ratama, a pored novčanog, plaćanje se može vršiti i obveznicama Republike Srpske. Boračke kategorije, izbjegle i raseljene porodice, kao i povratnici koji su dobili parcele po programu „Prijedor, grad za sve ljude“, imaju značajne povlastice.

Gradska uprava je, s ciljem olakšanja postupka legalizacije, izdala i poseban vodič, tako da svi zainteresovani na jednom mjestu imaju sve potrebne informacije. Ovaj vodič se može naći na zvaničnom sajtu Grada, ili na Info-pultu u zgradi Gradske uprave.

LEGALIZOVANO 380 OBJEKATA

Od 2008. do 2014. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje izdalo je 380 građevinskih dozvola. U toku je postupak izdavanja dozvole za još oko 80 zahtjeva, tako da se očekuje da će biti legalizovano oko 450 građevinskih objekata. U toku je postupak kompletiranja još 800 zahtjeva. Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju produžen je do početka maja 2015. godine.

Kozarski vjesnik