VODOLIJA (21.1.- 19.2.) AQUARIUS
Dan vam može doneti dobre vesti odo nih koji su spremni da rade sa vama u medijima, u okviru timskog rada ili na projektu koji bi mogao biti profitabilan. Takođe, na poslu možete dobiti neodlučne saradnike sa kojima nećete biti u stanju da realizujete posao.