RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Skeptični ste u pogledu mogućnosti da prevaziđete vaše probleme, naročito u vezi sa novcem. Ako planirate da sklapate dogovor sa stranim partnerima, budite iskreni i precizni kada postavljate svoje uslove i rokove i očekujete isto s druge strane.