Godisnjica Koalicije za Sanu-vertikalnaUz Sanu Koalicija čvrsto stoji, sve dok se Vlada ne udostoji da gornji tok rijeke Sane parkom prirode ne proglasi!

Devetog juna se navršilo sedam godina od osnivanja Koalicije za Sanu, borbe za zaustavljanje izgradnje hidroelektrane „Medna“ i početka inicijative upućene nadležnim organima da se gornji tok rijeke Sane treba proglasiti parkom prirode.

Danas su se predstavnici Koalicije za Sanu okupili na obalama duž toka Sane i u Banjaluci i poslali zajedničku poruku da od Vlade očekuju konkretne korake.

Rijeka Sana prema Prostornom planu Republike Srpske, prethodnom do 2015. godine i novom 2015-2025. predviđena da se proglasi parkom prirode, a prema Uredbi o klasifkaciji voda i kategorizaciji vodotoka ona je u prvoj klasi. Koalicija za Sanu je još 2012. godine pokrenula inicijativu za prethodnu zaštitu izvorišta i gornjeg toka rijeke Sane, prema nadležnom ministarstvu, ali nakon četiri godine i dalje čekamo odgovor.

Podsjećamo da hidroelektranu “Medna” na samim izvorima rijeke Sane gradi investitor “LSB Elektrane” iz Banjaluke (BiH/RS) pod okriljem “Interenergo” d.o.o. Ljubljana (Slovenija) vlasništva KI-KELAG INTERNATIONAL GmbH (Austrija) koji je svojom investicijom izgradnje hidroelektrane Medna već ugrozio gornji tok rijeke Sane i nastavlja da uništava prirodnu ljepotu ove zemlje. Koalicija za Sanu je u više navrata dokazala da će hidroelektrana negativno uticati na ekološki, socijalni i ekonomski aspekt kako tog kraja tako i cijele države.

U proteklih sedam godina Koalicija pokrenula niz tužbi protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Dva puta na Okružnom sudu u Banjaluci je obarana Studija uticaja na životnu sredinu, obarana je i Ekološka dozvola izdata od strane Ministarstva, ali uprkos tome Ministarstvo izdaje Ekološku i Građevinsku dozvolu.

„Zaštita prirode i hidroenergija ne mogu zajedno i vrijeme je da se ta zabluda prekine. Ukoliko se hidroelektrana Medna ne zaustavi, nećemo imati šta da štitimo. Današnjim obilježavanjem smo dokazali da su građani u slivu rijeke Sane jedinstveni u očuvanju ove prirodne ljepote i prirodnog naslijeđa naše zemlje“, izjavio je Goran Krivić, koordinator Koalicije za Sanu.

Iz Kolicije za Sanu poručuju da još uvjek čvrsto stoje uz Sanu i da neće odustati od njene zaštite koliko god ona trajala. Za ovakve zločine nad prirodom i lokalnim stanovništvom, kojima svjedočimo na Sani, neko će morati odgovarati pred domaćim, ali i međunarodnim sudovima.

S poštovanjem,
Goran Krivić
Koordinator Koalicije za Sanu
+387 65 690 972
gorankrivic@gmail.com

Godisnjica Koalicije za Sanu-horizontalna