sud bih (2)Zaštićeni svjedok Tužilaštva izjavio je da na početku akcije u selu Zecovi 1992. godine nije čuo optuženog Radomira Stojnića da daje bilo kakvu komandu, upotrebljava riječ “čišćenje” niti da je odobravao bilo kakav zločin.

Svjedoka Z-14, koji je svjedočio na prošlom ročištu, unakrsno je ispitala Odbrana. On je rekao da ima problema sa pamćenjem i da ih je imao prilikom davanja iskaza tokom istrage, ali da “u zadnje vrijeme to sve više i više uzima maha”.

Na pitanje Odbrane Radomira Stojnića, svjedok je kazao da nije prisustvovao bilo kojem sastanku Kriznog štaba u selu Rasavcima, a da pretpostavlja da je optuženi Radomir Stojnić bio član ovog organa i da su “svi komandiri bili”.

On je dodao da Stojnić nikad nije vršio nad njim verbalnu ili fizičku torturu.

Odbrana Dušana Milunića je pitala Z-14 kako je mogao tvrditi da je optuženi član Kriznog štaba, na šta je svjedok odgovorio da je “morao biti”, pojasnivši da se “Krizni štab vjerovatno dopunjavao”.

Na pitanje Odbrane da li je bio na sastanku koji je održan noć uoči akcije u Zecovima, svjedok je kazao da se ne sjeća i “da ne vjeruje”. On je dodao i da ne zna ko je bio na tom sastanku.

Prema riječima Z-14, Dušan Milunić mu je izdao naredbu da ulaze u kuće i pretresaju “kad su krenuli”. Svjedok je dodao da je tu vjerovatno bio još neko, ali da se toga ne sjeća.

Na tvrdnju Odbrane optuženog Radovana Četića da ne može znati ko je tačno bio u sastavu Kriznog štaba u Rasavcima, Z-14 je odgovorio potvrdno. Složio se i “da niti jednog trenutka tog dana nije primio zadatak i naređenje od Radovana Četića”, kao i da Četić nije mogao izdavati naređenja vojsci ili policiji.

Za optuženog Boška Grujičića je rekao da ga nije vidio 23. jula 1992. godine.

Z-14 je istakao kako nije čuo da se ime Zdravka Antonića povezuje sa bilo kakvim zločinom.

Rajko Gnjatović, prema iskazu svjedoka, nije bio pripadnik Rasavačke čete.

Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi u julu 1992. optuženi su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić, Zdravko Antonić i Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, Milunić je bio komandir Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

Suđenje će se nastaviti 18. marta.

BIRN