Prije skoro tri decenije u Prijedoru je osnovan Rudarski fakultet. U ovoj visokoškolskoj ustanovi ističu da je kvalitet nastave uvijek bio na prvom mjestu, a da materijalno tehničke uslove kontinuirano pokušavaju da osavremene u skladu sa modernim tehnologijama.

“Od samog početka trudili smo se da se osigura što kvaligtetnija nastava. Danas imamo situaciju da su oni koji su bili naši studenti cijenjeni inženjeri i rukovodioci kod nas i u inostranstvu”. kaže Svjetlana Sredić, dekan Fakulteta. Ono što posebno interesuje studente, to je taj studentski standard. Zadnjih godina novo je to da, odlukom Vlade Republike Srpske, svi studenti koji se upisuju na budžet praktično ne plaćaju školarinu. Školovanje je potpuno besplatno, što mislsim da je veliki stimulans za mlade ljude, a i za njihove roditelje naravno olakšanje”, naglašava Sredićeva.

Erna Brakić je nakon završetka srednje elektrotehničke škole u Prijedoru bez dvoumljenja upisala Rudarski fakultet. Odabrala je smjer rudarstvo i trenutno je na trećoj godini. Uvjerena je da je to pravi izbor i da će joj obezbijediti sigurnu budućnost.

“Htjela sam neko zanimanje koje će biti interesantno, koje neće biti monotono, koje je povezano sa prirodom, jer čovjek se nekako najljepše osjeća u prirodi, pa sam tako i upisala ovo zanimanje. Osim toga, željela sam neko zanimanje koje će mi obezbijediti sigurnu budućnost. Kao što znamo, rudarstvo je privredna grana koja je bitna za svaki grad pa tako i za naš i jednostavno mislsim da moj izbor nema greške”, kaže Erna.

Iz rodnih Stanara kod Doboja na Rudarski falkultet u Prijedoru došao je Nikola Kukić. I on je odabrao smjer rudarstvo, a sigurnim koracima završio je prvu i upisao drugu godinu. Kao i Prijedor, i Stanari su rudarski kraj, a Nikola kaže da nakon završetka studija očekuje zaposlenje u rodnom mjestu. Besplatno školovanje na Rudarskom fakultetu smatra velikom pogodnošću za studente i njihove roditelje, kao i to štoje za studente koji dolaze iz drugijh sredina obezbijeđen besplatan smještaj.

“Mislim da je studiranje odlično jer je besplatno. Samim tim što dolazim iz drugoga kraja, odnosno regije, imam i besplatan smještaj, što u današnje vrijeme dosta olakšava finansijsku situaciju. Mislim da je sve to velika olakšica, ne samo studentima nego i roditeljima”, kaže Nikola.

U razvoj visokoškolskog obrazovanja i promovisanje Rudarskog fakulteta uključio se i grad Prijedor, a veliku korist od toga imaju i studenti koji u grad na Sani dolaze iz drugih krajeva Republike Srpske.

“Sve vrijeme pokušavamo i evo uspijevamo u saradnji sa gradom da osiguramo studentima koji dolaze van Prijedora, koji ne žive u Prijedoru, iste uslove kao studentima u Banjaluci, što znači besplatno stanovanje. Naši studenti koji dolaze van Prijedora smješteni su u hotelu “Prijedor”, a taj dio preuzeo je grad na sebe”, kaže Sredićeva.

Rudarski fakulter u Prijedoru ima tri studijska programa – rudarstvo, geološko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne saredine. Za polaganje prijemnog ispita fakultet organizuje pripremnu nastavu.

“Za rudarstvo i geološko inženjerstvo prijemni je iz matematike, a studenti inženjerstva zaštite životne sredine mogu da biraju, matematiku ili odabrana poglavlja geografije. Na sajtu fakualteta mogu se naći detaljno riješeni zadaci iz matematike, komunikacija može i on lajn, a u zadnjoj sedmici pred prijemni, na fakultetu orgaanizujemo besplatnu pripremnu nastavu”, ističe Sredićeva i dodaje da se na taj način i matematika može lako “ukrotiti”. Ona dodaje da je Rudarski fakultet dinamičan i da pored predavanja u učionici ima dosta i terenske nastave.

“Nakon završetka Rudarskog fakulteta zaposlenje je uglavnom osigurano i gotovo svi studenti imaju stipendije od privrednih organizacija ili resornog ministarstva. Moja poruka mladim ljudima je da nikada nisu bili bolji uslovi za studiranje na banjalučkom univerzitetu, kome pripada i Rudarski fakultet u Prijedoru”, ističe Sredićeva.

kozarski.com