KONKURS ZA PRIJEM U RADN1 ODNOS

EKP „Elker” ad Ljubija

Raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos:
– Diplomirani ekonomista, VSS 2 izvršioca
– Ekonomski tehničar,SSS 2 izvršioca

Opšti i posebni uslovi:
– Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
– odgovornost i ažurnost u radu.

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na e-mail adresu: info@ekp-elker.com ili putem pošte na adresu: EKP ELKER AD, Proleterskih brigada br. 7, 79101 Prijedor.

Kontakt telefon za informacije: 052/237-353.

Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mjesta.