Multisektorski tim grada Prijedora za prevenciju i borbu protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja konstatovao je danas da je u posljednje vrijeme poboljašan protok informacija između subjekata zaštite, te da ima situacija u kojima se ubuduće mora insistirati na hitnim dojavama, pogotovo ako je riječ o fizičkom nasilju.

Predstavnik Policijske uprave Prijedor Boris Jakovljević rekao je da je do poboljšanja komunikacije došlo na osnovu ranijih sugestija na redovnim mjesečnim sastancima ovog tima.

“U martu je policija imala tri prijave ove vrste krivičnih djela, dok smo ka Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor proslijedili pet izvještaja za tekući i prethodni period”, rekao je Jakovljević na današnjem sastanku tima.

On je naveo da ima situacija kada se žrtva nasilja prvo obrati Centru za socijalni rad, a da u nastavku postupka prilikom komunikacije sa policijom izmijeni prvobitnu izjavu ili odustane od daljeg postupanja, na šta ima pravo.

“U takvim situacijama najčešće nemamo osnov za dalji rad na slučaju, ali se, takođe, dešava da i sam čin prijave spriječi dalje činjenje nasilja”, rekao je Jakovljević.

Socijalni radnik Centra za socijalni rad Dragana Grujičić rekla je da je prošlog mjeseca prijavljeno 12 slučajeva porodičnog nasilja ovoj ustanovi i potvrdila da se komunikacija između policije i Centra za socijalni rad poboljšala.

“Što se tiče davanja različitih izjava kod nas i u policiji, nekada nam žrtve same i otvoreno kažu da one ne žele procesuiranje počinioca – najčešće da bi se izbjegle finansijske posljedice postupka, ali da žele zaštitu. Najjači efekat je dolazak policijske patrole na mjesto događaja u momentu kad se nasilje prijavi”, navela je Grujičićeva.

Današnjem sastanku tima, koji je održan u bolnici “Dr Mladen Stojanović”, prisustvovali su i predstavnici Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Prijedor i medijske zajednice, Javne ustanove “Centar Sunce”, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

SRNA