Društvo učitelja Republike Srpske uputilo je otvoreno pismo Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske u kojem se dotiču novonastale situacije sa prekidom nastave u školama.

Inače, predsjednica Društva učitelja RS koje je osnovano ove godine je Prijedorčanka Marina Knežević.

Društvo učitelja Republike Srpske
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78 000 Banja Luka

Datum: 26.10.2020.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Otvoreno pismo

Uvaženi,

Na našem sastanku smo razgovarali o budućoj saradnji i očekivali smo da ćete nas konsultovati za određena pitanja koja se direktno tiču učitelja, a ova novonastala situacija svakako to i jeste. Međutim, to se nije dogodilo i osjećamo obavezu i odgovornost da vam se obratimo.

Nemamo namjeru da dovodimo u pitanje odluku Republičkog štaba za vanredne situacije o obustavljanju nastavnog procesa u školama. Škole ne čine samo učenici, već i prosvjetni radnici koji su postali izloženi, mnogo ih je na bolovanju, a to povlači i ekonomska pitanja, kao i pitanje ljudskih resursa. Cilj nam je svima da zaštitimo zdravlje učenika, njihovih porodica i naših kolega.

Ovom prilikom želimo da se osvrnemo na Informaciju u vezi sa realizacijom nastave na daljinu, dj. br. 07.05/61-111 /20, od dana 26.10.2020. (u daljem tekstu: Informacija).

Mišljenja smo da ne treba zadovoljavati formu, da je kvalitet važniji od kvantiteta, a ovo sada što se odvija ispred nas je upravo suprotno.

Vidimo, a i u Informaciji je jasno navedeno, da se brzo želi izvršiti obuka svih nastavnika za rad sa Office 365 i svim alatima koji on nudi. Da ne izvodimo pretpostavke koliko će ih poslije obuke zaista biti osposobljeno za takav rad, nameće nam se pitanje šta ćemo sa učenicima? Ko će njih da obuči? Djeca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta su informatičkm nepismena. Kako navodite Informacijom, “direktori u saradnji sa nastavnicima i nastavnicima informatike su dužni da realizuju snimanje časova u školama…potrebno je snimiti ekran računara (prezentacija, dokument i slično) i govor/predavanje nastavnika”. Koliko vremena je potrebno za pripremu svih tih prezentacija, materijala i snimanja? Nije problem samo “u internetu”, da li su memorijski kapaciteti uređaja koji učenici koriste dovoljni da im možemo poslati sve te snimke i prateće materijale? Ovmm ne osporavamo kvalitet ponuđenih alata, već samo pokušavamo da skrenemo pažnju na pitanja koja su prisutna na terenu. Za one koji će realizovati nastavu u realnom vremenu, prema utvrđenom rasporedu časova, koliko će moći da se obezbijedi prisustvo učenika. Sigurno da postojn veliki broj učenika koji nemaju svoje uređaje, čiji će roditeljm biti na poslu u vremenu predviđenom za realizaciju nastave, kako će oni u datom trenutku da prate nastavu?

Osim toga, kažete da nastavnici treba da koriste digitalne udžbenike. Da li to znači da ste odobrili te udžbenike? Jeste li pregledali sadržaj udžbenika za treći razred za srpski jezik, preslušali naratore? Nejasan zvuk, loša artikulacija i dikcija su izraženi. Formulacija zadataka nije metodički korektna. Prepun je pravopisnih grešaka: “podijela na slogove”, “riječnik”, “taj biciklo” i slično. Sve to rezultat je brzine.

Nema potrebe za žurbom. Zašto ne bismo prvo pripremili materijale i stvorili sve uslove, a onda implementirali nastavu u učionicama ili na daljinu?

Srdačan pozdrav!
S poštovanjem,

Presjednik Društva učitelja Republike Srpske
Marina Knežević