Iz Inspektorata Republike Srpske potvrdili su za Srpskainfo da Šumsko gazdinstvo Prijedor ima potrebne planove i projekte za sječu na Kozari kao i planove pošumljavanja koje provode.

Kada je upitanju gola sječa, navode da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je ŠG „Prijedor“ uradilo izvođački projekat slučajnih užitaka od 30.07.2018. godine, odnosno gole sječe u šumskim kulturama četinara u PJ „Kozara-Mlječanica“ i PJ „Kozara-Prijedorska“, na površini od 86,24 ha sa planiranom neto drvnom masom od 17.086 m3, te je do sada posječeno 13.147 m3.

Portparol Inspektorata RS Dušanka Makivić kaže da je uvidom u važeću Šumskoprivrednu osnovu ustanovljeno je da je u planu šumskouzgojnih radova na goletima, u cilju sanacije šteta od olujnih vjetrova predviđeno pošumljavanje na površini od 86,24 ha i popunjavanje na površini od 8,62 ha.

-Na uvid su date situacije o izvršenim šumskouzgojnim radovima pošumljavanja na površinama gole sječe za 2019. godinu, prema kojima je izvršeno pošumljavanje na površini od 13,74 ha, a u toku 2020. godine na površini od šest ha – kaže Makivićeva.

Gola sječa šume na Kozari – FOTO/VIDEO

Ona dodaje da je za „Kozaračko“ Šumskoprivredno područje na snazi Šumskoprivredna osnova sa rokom važenja od 01.01.2019. do 31.12.2028. godine na koju je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dalo saglasnost.

-Prema navedenoj Šumskoprivrednoj osnovi predviđen je prosječni godišnji etat, odnosno sječa, u količini od 240.476 m3 bruto drvne mase. Uvidom u Iskaz sječa za 2019. godinu ustanovljeno je da je izvršen etat, odnosno sječa u količini od 206.333,13 m3 bruto drvne mase, što je manje od predviđenog Šumskoprivrednom osnovom – rekla je Makivić.

“Pobija 22 stručnjaka”: Bursać najavio tužbu za klevetu protiv Vukanovića – FOTO

Ona objašnjava da je u prethodnim godinama sječa vršena u skladu sa tada važećom Šumskoprivrednom osnovom za „Kozaračko“ Šumskoprivredno područje koja je bila na snazi od 01.01.2009. godine do 31.12.2018. godine na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i saglasnosti na Anekse od 07.02.2013. godine i 17.01.2018. godine.

Makivićeva navodi da je ovim aktima predviđen prosječni godišnji etat, odnosno sječa u količini od 218.709 m3 bruto drvne mase. Uvidom u iskaze sječa po godinama Inspektorat RS je konstatovao da je 2014. posječeno 192.100,18 m3, 2015. godine 198.558,44 m3, 2016. godine, 203.502,37 m3, 2017. godine 190.014,67, a 2018. godine 196.259,29 m3.

“Bio bih srećan da to urade”: Vukanović priželjkuje 21. tužbu – VIDEO

Podsjećamo, narodni poslanik Nebojša Vukanović objavio je na svom jutjub kanalu video pod nazivom “Ekocid i užasna gola sječa šume na Kozari”, a na kojem su snimljena isječena stabla. Nakon toga direktor Šumskog gazdinstva Prijedor Saša Bursać izjavio je da će tužiti Vukanovića za klevetu uz obrazloženje da se morala uraditi gola sječa četinara na ovom djelu jer su stradali u snježnim padavinama prije dvije godine.

EuroBlic-srpskainfo.com