Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić zakazao je za ponedjeljak, 3. februar 2020. godine, 34. sjednicu lokalnog parlamenta.

Ovo je prvo zasjedanje u ovoj godini.

Iako se ne nalazi na Dnevnom redu objavljenom na sajtu Gradske uprave Prijedor, očekuje se da najzanimljivija tačka bude prijedlog za smjenu predsjednika Skupštine grada.

Ovu tačku je na pres konferenciji najavio prijedorski SNSD.

Prema najavi na sajtu grada (www.prijedorgrad.org), na dnevnom redu će se naći 11 tačaka.

1. Aktuelni čas;

2. Prijedlog Programa rada Skupštine grada Prijedora za 2020. godinu,
Izvjestilac: Mešić Ajdin, predsjednik Skupštine grada Prijedora;

3. Prijedlog Mišljenja Skupštine grada Prijedora na Inicijativu o osnivanju opštine Kozarac,
Izvjestilac: Čirkin Sead, Inicijativni odbor za osnivanje opšine Kozarac;

4. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na podrućju grada Prijedora za 2020. godinu,
Izvjestilac: Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;

5. Prijedlog Programa upotrebe sredstava od boravišne takse grada Prijedora za 2020. godinu,
Izvjestilac: Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;

6. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova,
Izvjestilac: Milenko Radivojac, predsjednik Komisije;

7. Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedor za 2019. godinu,
Izvjestilac: Zinajda Hošić, šef Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem;

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za saradnju sa dijasporom,
Izvjestilac: Grabež Dalibor, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja;

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijela centralnog podrućja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana — radni naziv „Sana B-1″,
Izvjestilac:Mirjana Komljenović, načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje;

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijela gradskog područja Prijedora između dijelova ulica Srpskih velikana i Aleje Kozarskog odreda — radni naziv „Krajina-Celpak B-1″,
Izvjestilac: Mirjana Komlienović, načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje;

11. Referati iz imovinsko-pravne oblasti
1) Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta „Neomet Montaža” d.o.o Prijedor,
2) Prijedlog Odluke o zamjeni nepokretnosti — Grad Prijedor i Gojić Pero,
3) Prijedlog Odluke o prenosu prava posjeda bez naknade, u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta-vodovodne mreže sa kućnim priključcima i pumpne stanice (PS1 i PS2) i legalizacija rezervoara (R1-zapremine 100 m3 , R2 zapremine 55 m3 i sabirna komora R3-zapremine 80 m3) u naselju Bistrica i dijelu naselja Omarska, kao posjed Krecelj (Mlađena) Miodrag sa dijelom 1/2 i Krecelj (Mlađena) Rade sa dijelom 1/2,
4) Prijedlog Odluke o prenosu prava posjeda bez naknade, u svrhu korištenja kao dobro u opštoj upotrebi — put (za potrebe javnog puta) predložen od strane Saleš (Hasana) Husein iz Prijedora—Kozaruša bb i drugih,
5) Prijedlog Mišljenja – Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uredenje Gradske uprave Prijedor br. 06- 364-311/17 od 27.12.2017.godine kao i Urbanističko tehničkim uslovima JP Zavod za izgradniu grada-Prijedora br. 0803-66-UTU/17 od novembra 2017.godine, predviđena je izgradnja infrastrukturnog objekta — planirane Ulice K134 u Kozarcu od regionalnog puta Kozarac – Mrakovica R 477 do planirane Ulice K132 sa dva parking prostora,
6) Prijedlog Mišljenja – Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Prijedor, predviđena je izgradnja infrastrukturnog objekta — primarne fekalne kanalizacione mreže sa pratećim objektima (pumpne stanice i agregatske stanice — AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7) u naselju Gomjenica, dijelu naselja Petrovo i Miljakovci,
7) Prijedlog Mišljenja – Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Prijedor, predviđena je legalizacija infrastrukturnog objekta — dijela primarnog vodovodnog sistema sa izvorišta Crno Vrelo, koje obuhvata: Gravitacioni cjevovod-ogranak sa primarnog voda do pumpne stanice, Pumpnu sta nicu PS4, Tlačni cievovod od pumpne stanice PS4 do rezervoara R4, Rezervoar R4, optički kabal i prateća infrastruktura,
8) Prijedlog Mišljenja – Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uredenje Gradske uprave Prijedor, kao i Stručnim mišlienjem sa urbanističko tehničkim uslovima JP Zavod za izgradniu grada – Prijedor, predviđeno je izvodenje radova na proširenju (rekonstrukciji) poprečnog profila postojeće saobraćajnice – ogranka iz ulice Osmana DŽafića.
Izvjestilac: Dijana Stojić, šef Odsjeka za imovinske poslove i evidenciju nekretnina

Priredio – www.prijedordanas.com