U Prijedoru je danas počela dvodnevna Investiciona konferencija “Prijedor INVEST 2019: Transformacija”, koja je okupila više od stotinu učesnika iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i NJemačke.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je novinarima izjavio da je ova konferencija kao projekat sastavni dio Strategije razvoja grada i da je ovo prva konferencija ovog tipa.

“Namjera je da se konferencija održava svake godine , ali da se mjenjaju teme o kojima konferencija govori. Ovoj je naziv -transformacija i govori o tome šta čine opštine i gradovi u smislu promjene sistema poslovanja, kao i u uvođenju novih tehnologija i novih privrednih subjekata u ekonomiju”, istakao je Đaković.

On je dodao da u Prijedoru postoji tradicionalna privreda koja ima određenu snagu, ali da se potenciraju i novi privredni subjekti koji nose “nou hau” procese koji bi trebali da usmjere školovanu djecu u dobrom privrednom smislu i ambijentu.

“Zato ćemo i dalje raditi na promjenama u sistemu školstva i stvaranju novih školskih i praktičnih zanimanja sa kojima se mladi ljudi mogu baviti”, rekao je Đaković dodajući da je cilj konferencije da se razmjene iskustva u ovim procesima o kojima računa mora da povede cijelo društvo , a ne samo lokalne zajednice.

Predstavnik švajcarske ambasade u BiH Patrik Egli je izjavio da Vlada Švajcarske podstiče ovaj događaj kroz razvoj lokalne uprave, lokalnog ekonomskog razvoja kako bi potakla razvoj cjelokupne BiH.

“Mi smo uvjereni da je razvoj lokalne ekononske privrede veoma bitan za razvoj BiH. Nama je čast što smo dio ove priče danas u Prijedoru jer vidimo kako gradska uprava Prijedora radi na podsticajima prema lokalnoj privredi i na taj način pokušava riješiti ekonomske probleme koji se tiču ove sredine”, rekao je Egli.

On je potvrdio da Vlada Švajcarske podržava kroz Program UNDP ovaj projekat održavanja ovakve konferencije.

Predsjednik Područne privredne komore Banja Luka Goran Račić je kao panelista na temu “Obrazovanje po mjeri” rekao da se tema odnosi na radnu snagu i sistem dualnog obrazovanja te njegovog prilagođavanja potrebama privrede.

“To je nešto što je aktuelno i što komora već nekoliko godina pokušava da stavi na listu kako svojih prioriteta , tako i aktivnosti Vlade RS”, rekao je Račić.

On je dodao da je evidentan nedostatak radne snage na tržištu i njen odlazak u zemlje regiona te da se moraju naći načini kako da se obezbijedi potreban nivo radne snage u pogledu kvaliteta, ali kvantiteta kako ekonomija ne bi trpjela posljedice.

“Konferencija je dobro organizovana i ove godine je dobila i međunarodni karakter jer ima dosta predstavnika lokalnih zajednica i kompanija iz regiona i mislim da je ovo jedan dobar model kako ova konferencija treba da se razvija u nekom narednom periodu”, kazao je Račić.

Župan opštine Idrija Tomaž Vencelj je istakao da je bio panelista na temu tranzicije Idrije, kao rudarskog grada u grad industrije i kakva su pravila igre u procesu dalje tranzicije sada u turizam.

Izvršni direktor za produkciju slovenačke firme “Kolektor” Žiga Kogej je istakao da su svojim prisustvom željeli pomoći gradu Prijedoru, sa kojim dobro sarađuju, kako bi došli i drugi investitori.

“Odlazak radnika je veliki problem koji se u posljednje dvije -tri godina pojačava tako da smo zabrinuti zbog toga i voljeli bismo to riještiti i ovdje i u Klašnicama i u Srpcu gdje imamo svoje pogone, ali smo optimistični da će se to riješiti”, rekao je Kogej.

Upravo tema odlaska radne snage bila je tema posljednjeg panela prvo dana konferencije, koja se nastavlja sutra predstavljanjem kapaciteta lokalne privrede i razvojnog potencijala u metaloprivredi, iskustvima investitora i predstavljanjem novog koncepta za nove generacije.

www.prijedorgrad.org