Desetogodišnjim Planom realizacije Strategije integralnog razvoja grada Prijedora za prošlu godinu planirana je realizacija 81 projekta ukupne vrijednosti 21.597.951 KM, a realizovano ili se realizuje 65 projekata od 14.862.801 KM, podaci su iz godišnjeg izvještaja o realizaciji ovog strateškog dokumenta.

“To je 69 odsto realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od ovog iznosa, 34 odsto sredstava je realizovano iz budžeta grada, a 66 odsto iz eksternih izvora, što ukazuje na zadovoljavajuće stanje”, navodi se u ovom izvještaju.

Prema ovom izvještaju, kada se posmatra broj realizovanih projekata u odnosu na plan, ostvarenje je 80 odsto, što govori da se za preostalih 20 odsto projekata nisu uspjeli obezbijediti uslovi za realizaciju.

Od ukupnog broja projekata, u ekonomskom sektoru u 2018. godini realizovano je ili se realizuje njih 36, u društvenom 17, a u sektoru zaštite životne sredine 12 projekata.

“U pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom postignut je znatan napredak. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno značajnije uključivanje privatnog sektora u realizaciju projekata ekonomskog razvoja”, navodi se u izvještaju.

Strategijom razvoja grada Prijedora 2014-2024. godine planirana je realizacija ukupno 167 projekata.

U periodu 2014-2018. godine započeta je realizacija 124 projekta, od kojih 117 višegodišnjih, a sedam jednogodišnjih.

Od početka realizacije razvojne strategije u potpunosti je završeno 27 projekata ili 16 odsto.

Ukupna vrijednost planiranih projekata od početka realizacije strategije je 123.283.584 KM, dok je vrijednost završenih i projekata čija je realizacija u toku 68.896.807 KM, što je izvršenje od 56 odsto.

“Ako se posmatra odnos planiranih i realizovanih projekata koji su finansirani isključivo iz budžeta grada, onda se može zaključiti da je realizacija izuzetno visoka sa ostvarenih 88 odsto, dok je realizacija iz eksternih izvora 51 odsto”, navodi se u izvještaju.

Vizija Strategije integralnog razvoja grada Prijedora 2014-2024. godine je “Prijedor 2024 – grad pravih investicija i uspješnih ljudi”.

NJeni strateški ciljevi su izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse Prijedora i okruženja, sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura, razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana i uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

SRNA