Na Posebnoj sjednici Skupštine grada koja je održana u Prijedoru odbornici su razmatrali Revizorski izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji grada Prijedora za 2017. godinu Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koji je, kako se navodi, ocijenjen s rezervom.

Predstavnici Glavne službe za reviziju Srpske koji su prisustvovali ovoj sjednici, zaključili su da su utvrđene formalno -materijalno značajne greške, čije su ispravke naložene odnosno da, između ostalog, Grad Prijedor nije iznio uporedne podatke vezane za bilans uspjeha, da nije izvršena reklasifikacija imovine, kao i da su registrovane neusklađenosti kada je riječ o primjeni Zakona o javnim nabavkama.

“Određeni dio donacija, koje je Grad Prijedor imao i niži budžetski korisnici, takođe, nije evidentiran u skladu sa važećim računovodstvenim politikama koje su bile aktuelne u tom periodu”, izjavila je novinarima LJiljana Forca ispred Glavne službe za reviziju Republike Srpske.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković istakao je za skupštinskom govornicom da nije bilo nikakve zloupotrebe budžetskih sredstava i da je revizijom konstatovano da nema materijalno finansijskih odgovornosti Gradske uprave kao i da je svim subjektima odmah naloženo da izvrše sve korekcije navedene u izvještaju.

“Radi se o tehnici knjiženja jer su u 2017.godini donesene nove politike revizijskih pregleda i desila su se različita mišljenja, pa su pojašnjenja tražena i od resornog ministarstva.Revizija je konstatovala da nema materijalno-finansijskih odgovornosti, ali da tehničke probleme i nepravilnosti treba ispraviti i da treba donijeti dokument kojim se to nalaže svim subjektima i to je u toku, dat je nalog da se izvrše korekcije svih navoda iz ovog izvještaja”, izjavio je Đaković novinarima.

On je dodao i da je tada vršena kontrola deset lokalnih zajednica i nijedna nije dobila pozitivno mišljenje, već mišljenje za rezervom ,kakavje bio i izvještaj za Prijedor.

“Nikakve zloupotrebe budžeta nije bilo, nije bilo materijalnih šteta za budžet, nije se desila nikakva nezakonita radnja i sakrivanje. Sve je bilo transparentno i tako je bilo i prethodnih godina, ali je sada situacija da skupštinska većina zahtijeva dublje sagledavanje”, izjavio je Đaković.

Pored finansijske revizije Gradske uprave za 2017. godinu, vršena je i revizija izvještaja pojedinih preduzeća, poput Dječijeg vrtića “Radost” i Centra za socijalni rad.

Nova skupštinska većina koju ne čini više DNS, između ostalog, ističe da se najveće zamjerke u finansijskom poslovanju odnose na način provođenja javnih nabavki i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava.

Odbornici SNSD-a nezadovoljni su načinom provođenja javnih nabavki.

“Naš klub odbornika Gradskoj upravi za vođenje javnih nabavki daje čistu jedinicu i stvarno neke manje opštine koje rade s javnim nabavkama nisu pravile ovako katastrofalne greške na štetu i račun građana i budžeta grada Prijedora”, izjavio je Dalibor Pavlović,šef Kluba odbornika SNSD-a Prijedor.

Iz Demokratske fronte skreću pažnju na nenamjensko trošenje budžetskih sredstva i, kako kažu, zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja.

“Neusvajanje Programa o raspodjeli sredstava recimo od koncesija, suficita, pa i Programi raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za šume, korišćenja šuma i voda. Iako je skupština usvajala programe, oni su prekrajani od strane gradonačelnika i Gradske uprave i trošena su sredstva za neke druge namjene”, izjavio je odbornik DF-a Mirsad Duratović.

Iz Kluba odbornika DNS-a poručili su da je najvažnije da je izvještajem utvrđeno da nema namjerno izazvanih grešaka. Nakon korekcija, pred odbornicima će biti konačni revizorskih izvještaj.

U tom pravcu doneseno je nekoliko zaključaka odbornika u cilju otklanjanja nedostaka i najave traženja budućih kontrola glavne ili eksterne revizije poslovanja za 2018.godinu Gradske uprave Prijedor i preduzeća i ustanova čiji je grad osnivač.

www.prijedorgrad.org