Planom parcelacije lokaliteta Pašini konaci u Nacionalnom parku “Kozara” predviđena je nova turistička ponuda – glamping, odnosno kampovanje u luksuznim šatorima namijenjeno korisnicima koji nisu spremni da žrtvuju udobnost...
više »