U okviru održavanja lokalnih puteva u Prijedoru je u toku sanacija oštećenja gradskih i prigradskih ulica, nastalih tokom zimskog perioda. Iz nadležnog odjeljenja Gradske uprave poručuju da je tokom ove godine u planu i asfaltiranje 12 kilometara putnih pravaca na području Prijedora, a izvjesna je i izgradnja novog kružnog toka na ulazu u Prijedor.

I ove sezone, padavine su oštetile gradske i prigradske ulice širom Prijedora. Vozači kažu, oštećenja ugrožavaju bezbjednost, ali mogu i dovesti do kvarova na automobilima.

Za redovno održavanje putnih pravaca za ovu godinu iz prijedorskog gradskog budžeta izdvojeno je 800.000 maraka. Dio „udarnih“ oštećenja već je saniran. Tokom ove godine u planu je i asfaltiranje 12 kilometara puteva.

-Skupština se odredila prema sljedećim putnim pravcima – dva putna pravca u Marićkoj, niz prugu put od Pećana, u Brezičanima Brezičani – Lug, u Gornjoj Dragotinji prema Ahmetovcima, relaciju u Јutrogošti, u Velikom Palančištu, u Rakelićima i u Busnovima – rekao je Radan Vukadinović, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Grada Prijedora.

U toku je raspisivanje tendera vrijednog 1.750.000 maraka, a sve je izvjesnija i gradnja novog kružnog toka na ulazu u Prijedor.

– Radi se revizija projekta u kojem se otklanjanju određeni nedostataka tog projekta. Ići će se u postupak raspisivanja tendera i računamo ove godine da ćemo imati taj kružni tok – rekao je Vukadinović.

Nedavno je završena i rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ulici Nikole Pašića, a uređeni su i pristupni putevi iz ulice Vuka Karadžića, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 200.000 maraka.

RTRS