S obzirom da je nastupila sezona godišnjih odmora tokom koje većina građana ne boravi u svojim domovima, povećana je mogućnost da se lična imovina, objekti kuća i stanova, nađu na meti izvršilaca krivičnih djela.

Ukoliko odlazite na godišnji odmor te duže vrijeme ne boravite u svojim kućama i stanovima, o tome obavjestite komšije, rodbinu ili prijatelje, koji bi izvršili obilazak vaših domova i pripazili da vaša imovina ne bude predmet krivičnog djela. Za vrijeme odsustva, u stambenim objektima u kojima ne boravite, ne ostavljajte novac, nakit i druge vrijednosti, već ih ponesite sa sobom ili ih povjerite nekome na čuvanje. Ključeve od stanova i kuća ne ostavljajte na mjestima ispred objekata, kao što su mjesta ispod otirača, saksija, u obući i slično, gdje većina građana uobičajeno ostavlja ključeve, i na kojima je izvršiocima lako da ih pronađu.

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da tokom turističke sezone obrate pažnju na čuvanje svoje imovine, koja je u odsustvu vlasnika izložena i pogodna izvršiocima krivičnih djela. Apelom se pozivaju građani da preduzmu sve mjere kako bi smanjili mogućnost pristupa neželjenih lica ličnoj imovini, koja koriste nepažnju i odsustvo oštećenih kako bi otuđili ili ugrozili njihovu imovinu.

U slučaju uočavanja neuobičajenih dešavanja, kretanja nepoznatih lica, posebno oko objekata čiji su vlasnici odsutni, pozovite besplatan servisni broj „122“ ili uočeno prijavite najbližoj policijskoj stanici, kako bi se efikasnim djelovanjem policijskih službenika na vrijeme spriječilo izvršenje krivičnih djela i eventualno hvatanje izvršioca.

Tokom turističke sezone Policijska uprava Prijedor će pojačati prisustvo policijskih službenika na terenu, intenziviraće se saradnja sa lokalnom zajednicom, a građani se pozivaju na aktivno učešće, pružanjem bezbjednosno interesantnih i korisnih informacija, u cilju očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti i jačanja povjerenja međusobnog odnosa građani-policija.

PU Prijedor