maloljetnicka trudnocaSrednje škole u RS prošle godine je napustilo 319 učenika, a među najčešćim razlozima zbog kojih su mladi odustajali od školovanja bili su brak, trudnoća, nemaština i loše ocjene.

Prema analizi srednjeg obrazovanja koju je objavio Republički zavod za statistiku, 139 đaka prekinulo je školovanje zbog stupanja u brak, trudnoće ili bolesti, a među njima je najviše bilo djevojčica – 88. Loš uspjeh u školi nagnao je 117 učenika da zauvijek zalupe školska vrata. Zbog socijalnih razloga od školovanja je odustalo 38, a ekonomskih 25 srednjoškolaca.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović istakao je da i pojedini osnovci napuštaju školovanje. Taj problem ocijenio je veoma ozbiljnim i apelovao da se u njegovo rješavanje, pored obrazovnih ustanova, aktivnije uključe i porodice đaka.

– Postavlja se pitanje gdje ta djeca završe kada napuste školu i čime se bave. Sa osnovnom školom ne mogu pronaći ni adekvatno zaposlenje i nerijetko su onda na teretu roditelja – kazao je Damjanović.

Istakao je da direktori škola i nastavnici treba da imaju senzibiliteta prema učenicima ako primijete da imaju problema prilikom odrastanja.

– Ne smijemo dopustiti da mladi tek tako odustaju od obrazovanja – dodao je Damjanović.

Sociolog Biljana Milošević kaže da je podatak o broju učenika koji su napustili srednjoškolske klupe alarm za uzbunu za kompletno društvo.

– Ako djeca napuštaju srednju školu zbog braka, trudnoće ili siromaštva, onda je to jedna prilično loša socijalna slika cijelog sistema i svi bi trebalo da se pozabave tim problemom – istakla je Miloševićeva.

Prema njenim riječima, prerano stupanje u brak ili neplanirana trudnoća maloljetnika posljedica su nedovoljne edukacije i loše brige o zdravlju.

– Naravno da svako ima pravo da planira i živi svoj život kako želi, ali, ipak, riječ je o djeci koja nemaju apsolutnu slobodu dok ne postanu punoljetni. Njima je neophodna briga porodice i stručnih lica – kaže Miloševićeva, dodajući da svi koji žele imaju šansu da nastave školovanje vanredno i naknadno, ali da to rijetki i učine, što ostavlja trajne posljedice na njihove živote.

Stručnjaci upozoravaju da veliki problem predstavlja to što mnogi roditelji nisu pokazali zainteresovanost za djetetovu odluku da napusti školovanje, a dešavalo se čak i da ih podrže u toj katastrofalnoj namjeri.

Maloljetne majke

Problem maloljetničkih trudnoća u RS je iz godine u godinu sve izraženiji, ali poražavajući su i podaci o porastu broja seksualno aktivnih djevojčica uzrasta između 13 i 15 godina. Samo Centar za socijalni rad Prijedor lani je zabilježio šest slučajeva maloljetničkih trudnoća. U toj ustanovi, međutim, smatraju da je taj broj znatno veći jer nemaju podatke o svim maloljetnim majkama.

Stručnjaci upozoravaju da maloljetnička trudnoća može biti rizična i za novorođenče i za majku koja nije dovoljno zrela za majčinstvo. Ginekolozi navode da fizička spremnost za taj čin ne podrazumijeva i psihičku.

Razlozi zbog kojih su srednjoškolci u RS prekinuli školovanje
139 – brak, trudnoća ili bolest
117 – loš uspjeh u školi
38 – socijalni razlozi
25 – ekonomski razlozi

Procenat srednjoškolaca koji napuštaju školovanje (podaci Evrostata)
Hrvatska 4,2%
Slovenija 4,4%
Češka, Švajcarska 5,5%
Holandija 8,8%
Finska 8,9%
Njemačka 10,5%
EU 12,7 %
V. Britanija 13,5%
Italija 17,6 %
Španija 24,9 %
Turska 39,6 %

Faktori koji upućuju na rizik od napuštanja školovanja
– Nedostatak motivacije
– Teškoće pri učenju
– Izostajanje sa nastave
– Nedostatak radnih navika
– Izbjegavanje i ometanje nastave

Posljedice za mlade koji napuste školovanje
– Teško dolaze do posla
– Teško se osamostaljuju
– Nisko samopoštovanje
– Isključenost iz društvenih procesa
– Problemi u porodici

Glas Srpske