gradska uprava prijedor-maj 2015Savjeti prijedorskih mjesnih zajednica tokom 2014. godine održali su 279 sjednica i na različite adrese uputili 502 zahtjeva za rješavanje određenih pitanja od interesa za mjesnu zajednicu, od čega čak 217 Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove.

U Odsjeku za mjesne zajednice ocjenjuju da većina savjeta mjesnih zajednica često održava sjednice i donosi odluke, odnosno aktivno učestvuje u rješavanju pitanja iz svoje nadležnosti.

Manji je broj savjeta mjesnih zajednica koji se rijetko sastaju. “Nedostaje im samoinicijativnost u radu, odnosno vrlo rijetko ili gotovo nikako ne sazivaju sastanke na kojima bi donosili odluke koje se tiču direktno života građana”, navodi se u ovoj informaciji.

Kao osnovni razlog za neaktivnost savjeta mjesnih zajednica navodi se nezainteresovanost predsjednika savjeta mjesnih zajednica jer im nisu pokriveni troškovi prevoza i telefona.

“Veoma loše uslove za rad imaju one mjesne zajednice čije su kancelarije smještene u devastiranim društvenim domovima ili društvenim domovima čiji status nije riješen, te mjesne zajednice koje uopšte nemaju svoje prostorije”, navodi se u informaciji.

U ovakvim slučajevima sjednice se održavaju u regionalnim kancelarijama gdje im je pružena sva potrebna administrativno-tehnička pomoć.

U 2014. godini gradska uprava je odobrila sve zahtjeve savjeta mjesnih zajednica koji su se odnosili na stvaranje uslova za njihov rad, kao što su krečenje prostorija, postavljanje keramičkih pločica, priključak električne energije, popravka i zamjena stolarije i slično.

Grad Prijedor ima 49 organizovanih mjesnih zajednica, u kojima su formirani savjeti koji, u zavisnosti od broja registrovanih birača na određenom području, broje od pet do 11 članova biranih na četiri godine.

Većini savjeta mjesnih zajednica je istekao mandat u toku 2014. godine, te je Skupština grada Prijedora svima produžila mandat do izbora novih savjeta u skladu sa Odlukom o mjesnim zajednicama i Izbornim zakonom Republike Srpske.

Tekst – SRNA
Foto arhiva – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com