cjbpd-mart2014S obzirom da je 2004. godina bila godina kada se po tadašnjem projektu CIPS-a izdalo najviše ličnih dokumenata, tj. ličnih karata i vozačkih dozvola, a kako je većina ovih dokumenata izdata sa rokom važenja od 10 godina, 2014. godina je godina u kojoj se opravdano očekuje najveći broj zahtjeva za zamjenu ličnih karata i vozačkih dozvola ( procjenjuje se da će na nivou BiH biti izdato preko 1.200.000 dokumenata).

Imajući u vidu broj stanovnika grada Prijedora očekujemo da će Centar javne bezbjednosti Prijedor u velikoj mjeri participirati u ovoj brojci.

Prema podacima sa kojima mi raspolažemo na području CJB Prijedor ima 15.650 vozačkih dozvola koje ističu do kraja 2014. godine, 4.098 putnih isprava koje ističu do kraja 2014. godine a broj ličnih karti koje ističu do kraja 2014. godine je 5.092. Broj isteklih ličnih karti na nivou CJB Prijedor za koje nije podnijet zahtjev za zamjenu je 3.762.

Još jednom koristimo priliku da apelujemo na naše sugrađane da ispoštuju zakonsku obavezu i blagovremeno izvrše zamjenu ličnih dokumenata, odnosno da podnesu zahtjev 15 dana prije isteka važenja sadašnje lične karte, a ako to ne učine, ovaj dokument prestaje da važi sa datumom isteka.

U slučaju kada je istekao rok važenja vozačke dozvole, lice uz zahtjev za izdavanje ovog dokumenta podnosi dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu, uvidom u važeću ličnu kartu.
Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH propisana je kazna od 30 KM za upravljanje vozilom sa vozačkom dozvolom kojoj je istekao rok važenja.

Lična karta je javna isprava kojom se dokazue identitet i druge činjenice vezane za lične podatke lica i služi kao identifikacioni dokument prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje drugih ličnih dokumenata, te ukoliko građanin ne posjeduje važeću ličnu kartu neće biti u mogućnosti da podnese zahtjev za izdavanje drugih ličnih dokumenata , putne isprave ili vozačke dozvole.

Novčana sredstva koja su lica obavezna uplatiti prilikom podnošenja zahtjeva za novu ličnu kartu iznose: za ličnu kartu 18 KM a za vozačku dozvolu 60 KM, a sam zahtjev za izdavanje vozačke dozvole taksirati sa 5 KM Republičke administrativne takse.

Podsjećamo da lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade od 07-20 časova.

Centar javne bezbjednosti Prijedor će preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi građani na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata što brže i efikasnije ostvarili svoja zakonska prava.

CJB Prijedor