S obzirom da je 2004. godina bila godina kada se po tadašnjem projektu CIPS-a izdalo najviše ličnih dokumenata, tj. ličnih karata i vozačkih dozvola, a kako je većina ovih...
više »