Na redovnoj Skupštini prijedorske Podružnice Udruženja “Estrada RS”, uručena su rješenja o statusu estradnog umjetnika “A” kategorije. Taj status sada imaju Marinko Todoran Kajin, Dragan Maksimović, Nebojša Dragičević, Goran Savanović, Dušan Ećim i Snježana Hrvaćanin.

“Uživam u onome što muzika jeste, a to nije samo umjetnička muzika koju sam studirala na Akademiji, već je to puno žanrova koje sam kroz ‘Estradu’ upoznala i koja mi je donijela slobodu da se razvijam kao solista. Nikada se nisam bavila pjevanjem, ali i to je nešto što mi je donijela moja priključenost svemu što ‘Estrada’ organizuje”, rekla je Snježana Hrvaćanin, flautista i vokalni solista.

Trajne licence za rad dobili su Rajo Špirić, Nedim Kazić i Radenko Lekanić.Na Skupštini, koja je bila izbornog karaktera, izabrano je novo rukovodstvo te predloženi kandidati za republičku Skupštinu “Estrade Republike Srpske”. Za predsjednika i potpredsjednika Podružnice Prijedor izabrani su Nebojša Aleksić i Marinko Todoran.

“Podružnica Prijedor jedna je od najaktivnijih podružnica ‘Estrade Republike Srpske’. Ona je tu od samog početka i bili smo veoma aktivni u svemu tome. Neki naši članovi uradili su dosta na normativnim aktima, pravilnicima i Statutu”, rekao je Nebojša Aleksić, novoizabrani predsjednik Podružnice Prijedor “ERS”.

Ove godine navršava se 20 godina od osnivanja Podružnice Prijedor “Estrade Republike Srpske”, koja ima 140 članova.

kozarski.com