Odbornici su usvojili izvještaje o radu ustanova i preduzeća čiji osnivač je grad, uz diskusije koje se iz godine u godinu ponavljaju da su i ona koja rade na komercijalnoj osnovi oslonjena na budžet grada, bez čijih subvencija i grantova ne bi ni mogla poslovati u važećim uslovima.

Vršilac dužnosti direktora “Toplane” Duško Miletić rekao da je bi grijanje moralo poskupiti za 62 odsto da bi ovo preduzeće bilo samoodrživo odnosno da bi poslovalo bez pomoći gradskog budžeta.

“Cijena grijanja nije se mijenjala od 2013. godine. U narednom periodu dogovaraćemo se o tome šta je realno, da ne trpe građani, a da imamo priliv veći”, rekao je Miletić.

Samostalni odbornik Ranko Smiljanić rekao je da je prije 10 godina bilo 5.500 korisnika, a da ih je danas 3.500, da “Toplana” godišnje zaradi 5,5 miliona KM, a troši 7,7 miliona KM što će iduće godine, kad dođe na naplatu još jedan anuitet, biti 8,7 miliona KM, gdje razliku pokriva grad.

On je poručio da treba provjeriti kako se grije tih 2.000 isključenih potrošača, te da se investitori nove gradnje uslove ili priključenjem na “Toplanu” ili plaćanjem posebne takse, ako neće da koriste gradsko centralno grijanje.

Smiljanić je rekao da treba razmotriti i povećanje cijena zakupa na Gradskoj tržnici jer u Prijedoru on dnevno košta tri KM, a u Trebinju osam KM, ističući da bi povećanje za samo jednu KM ovo preduzeće iz gubitaša prevelo u pozitivno poslovanje.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Dragoslav Kabić rekao je da prijedorski “Vodovod” ima velike gubitke jer je mreža stara više decenija i jer naselja koja su prilikom gradnje mreže imala 5.000 ljudi – danas imaju po 30.000 stanovnika.

Kabić je naveo da “Vodovod” ima spremne projekte za smanjenje gubitaka na dva velika područja grada, ali da su kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija nedostupna zbog nepovoljne političke situacije.

SRNA