gradska uprava maj 2014Međunarodni naučni skup “Krivično zakonodavstvo – De lege lata et de lege ferenda” biće održan danas i sutra u Prijedoru, u organizaciji Ministarstva pravde Republike Srpske, Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu, Univerziteta u Banjaluci i grada Prijedora.

Član organizacionog odbora skupa i dekan Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” u Banjaluci LJubinko Mitrović napominje da je riječ o najvećem godišnjem skupu praktičara i teoretičara iz oblasti krivičnog prava, koji se po šesti put održava u Republici Srpskoj.

“Na skupu će biti izloženo 27 referata iz krivično-pravne oblasti čiji su autori iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije BiH. Cilj skupa je da izvršnoj vlasti kao predlagačima budućih zakona damo svoje sugestije i prijedloge o eventualnim izmjenama krivičnih zakona”, rekao je Mitrović Srni.

On je naglasio da će zaključci skupa biti proslijeđeni Ministarstvu pravde i Vladi Srpske, a da je štampan zbornik radova koji će biti izloženi na samom skupu.

Mitrović je dodao da se na skupu očekuje oko 70 učesnika, a da su pozivi za učešće upućeni svim sudovima, tužilaštvima, Ministarstvu pravde BiH, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, kazneno-popravnim zavodima i drugim nadležnim upravama.

Otvaranje međunarodnog naučnog skupa biće održano u sali Skupštine grada Prijedora sa početkom u 10.00 časova.

SRNA