KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

EKP „Elker” ad Ljubija

Raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos:
1) Diplomirani ekonomista, VSS – 2 izvršioca
2) Ekonomski tehničar, SSS – 2 izvršioca
3) Diplomirani inženjer mašinstva, VSS – 1 izvršioc
4) Diplomirani inženjer tehnologije, VSS – 1 izvršioc
5) Diplomirani inženjer elektrotehnike, VSS – 1 izvršioc

Opšti i posebni uslovi:
– Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
– odgovornost i ažurnost u radu

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na e-mail adresu: info@ekp-elker.com, ili putem pošte na adresu: EKP ELKER AD, Proleterskih brigada br. 7, 79101 Prijedor.

Kontakt telefon za informacije: 052/237-353.

Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mjesta.