Grad Prijedor i Ombudsman za djecu Republike Srpske potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji koji se odnosi na pružanje usluga strankama od strane predstavnika Ombudsmana za djecu Republike Srpske u prostorijama Gradske uprave Prijedor.

Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić potvrdila je da saradnja sa Gradom Prijedorom traje već neko vrijeme budući da je već godinu dana za njihove potrebe ustupljena jedna kancelarija u zgradi Gradske uprave.

“Time je ova lokalna zajednica prepoznala značaj i ulogu institucije Ombudsmana za djecu i ovo je dobar povod da kažemo građanima i djeci Prijedora da smo tu i da imaju mogućnost da nam se obrate i pri tom ne izlažu dodatnom trošku odlaska u Banja Luku”, istakla je Rajićeva.

Šef kabineta gradonačelnika Prijedora Danijela Dodoš istakla je da je uredovni dan, kada se govori o kancelariji Ombudsmana za djecu, od jula prošle godine svaki posljednji četvrtak u mjesecu u vremenu od 10-13 časova u kancelariji broj 5 u prostorijama Gradske uprave Prijedor.

“Ovim sporazumom danas smo i ozvaničili ovu našu saradnju koja se i do sada pokazala kao izuzetno dobra i da itektako postoji potreba za tim, a ovim putem želimo da podsjetimo javnost da u ovom terminu mogu , ako imaju potrebe da potraže ili da se informišu o svojim pravima, da dođu u Gradsku upravu i direktno razgovaraju sa predstavnicima kancelarije Ombudsmana za djecu Republike Srpske”, istakla je Dodoševa.

Ona je dodala da je ovog dobar korak u ovoj saradnji koju u budućem periodu treba intenzivirati i ojačati promocijom aktivnosti ove kancelarije u interesu zaštite prava djece Republike Srpske.

prijedorgrad.org